درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی دکتر حسین پور نام مجموعه جوانی است که در آذرماه سال 1399 با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای تکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشد. در همین راستا آکادمی دکتر حسین پور تا کنون بیش از 1000  نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده است.

پلی میان آموزش و بازار کار

آکادمی دکتر حسین پور، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در آکادمی تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم. آموزش های تخصصی در آکادمی، راهی است برای ساختن رزومه و تاییدیه‌های شغلی تا آموزش گیرندگان آکادمی با داشتن یک گواهی معتبر بتوانند هم خودشان موقعیت‌های بهتری را شناسایی کنند، هم اساتید آکادمی بتوانند ‌آن‌ها را به شرکت‌های مختلف معرفی کنند.